Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια 50.000 τμχ μπερέδων

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ.7ο ΤΜ προκηρύσσει ηλκεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, Ετών 2018-20, για την Προμήθεια 50.000 Τεμ. Μπερέδων κατ' έτος, προς κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ και Στελεχών, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προυπολογισμού: οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (847.500,00 €) χωρίς Φ.Π.Α..

Έναρξη υποβολής προσφορών: 07 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 12 Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 17 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00

 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism