Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια 315.000 πετσετών (προσώπου-λουτρού-ποδιών)

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνάις Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την προμήθεια 315.000 πετσετών (προσώπου-λουτρού-ποδιών), προς κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ και ΑΣ-ΜΕ, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προυπολογισμού: εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ (956.610,00 €) χωρίς Φ.Π.Α..

Έναρξη υποβολής προσφορών: 07 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 12 Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 17 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism