Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ελαιολιπαντικών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 2ετούς διάρκειας, ετών 2017-19 για την προμήθεια ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων των ΕΔ, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προυπολογισμού: πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.666.461,90 €), συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων 4,22032% και Φ.Π.Α. 24%.

Έναρξη υποβολής προσφορά: 07 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία κια ώρα κατάθεσης των προσφορών: 12 Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 17 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism