Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια απολυμαντικών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ" για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προυπολ. δαπάνη 8.870,97 προ Φ.Π.Α. 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 1 Αυγούστου του 2017 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism