Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Πρόσκληση ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ" ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ με τις αξιολογημένες και τεχνικά αποδεκτές εταιρείες του δημόσιου διαγωνισμού της 11.6.2013, προυπολογισμού δαπάνης ανώτατου ποσού 206.363,50 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών.

Ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη 25.7.2017

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Τρίτη 25.7.2017

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφοράς: Δευτέρα 21.8.2017, ώρα 15:00

Ημερομηνία & ώρα αποσφράγισης της προσφοράς: Τρίτη 22.08.2017, ώρα 10:00

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism