Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια)

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη ύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια) για την κάλυψη αναγκών και των τριών (3) κλάδων ΕΔ, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προυπολογισμού: Πεντακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (519.573,40 €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 01 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Έναρξη υποβολής προσφορών: 23 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism