Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Η Διοίκηση αεροπορικής εκπαίδευσης (ΔΑΕ)/Αεροδρόμιο Τατοΐου διενεργεί διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια "Φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4".

Συνολική προυπολογισθείσα Δαπάνη: 269.610,00 € (ποσό επιβαρυνόμενο με Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 334.316,40 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α, για μια διετία)

Ποσότητα 2ετίας: 16.340 κιβώτια των πεντε (5) πακέτων (81.700 πακέτα) των πεντακοσίων (500) φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάεων Α4

Είδος σύμβασης-Διάρκεια: Συμφωνία-πλαίσιο (δυο ετών)

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Αυγούσου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 5 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism