Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξιωματικών-Υπαξιωματικών

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξιωματικών-Υπαξιωματικών.

Ποσότητα: Ζώνες κυανόφαιες 14.000 ζεύγη (3.500 ανά έτος), προυπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλανβανομένου Φ.Π.Α.: 77.000,00 € (19.250,00 €)

Συνολική προυπολογισθείσα δαπάνη για την τετραετία συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.: 95.480,00 € (77.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Διάρκεια σύμβασης: Συμφωνία-Πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 04 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των πρσοφρών: 11 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism