Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Eργαστήριο για τα επιστημονικά/τεχνολογικά πάρκα και θερμοκοιτίδες  στη Θεσσαλονίκη

Eργαστήριο για τα επιστημονικά/τεχνολογικά πάρκα και θερμοκοιτίδες στη Θεσσαλονίκη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις 23 και 24 Μαΐου 2017 εκδήλωση/εργαστήριο με θέμα: «Εργαστήριο για τα επιστημονικά/ τεχνολογικά πάρκα και θερμοκοιτίδες σε οικοσυστήματα καινοτομίας – Προωθώντας τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας».

Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων (ΕΤΠ) και των Θερμοκοιτίδων στο Δούναβη και τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου.

Θα συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη βέλτιστη ιδιοκτησία και την επιχειρησιακή δομή των εν λόγω εγκαταστάσεων, καθώς και προσεγγίσεις όσον αφορά το κλαδικό ή τεχνολογικό προφίλ. Θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσα από την εξερεύνηση των μελετών περίπτωσης (case studies) από την περιφέρεια και πέραν αυτής. Επίσης, θα εξεταστεί ο ρόλος των ΕΤΠ και των εκκολαπτηρίων για την υποστήριξη των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επαγγελματιών της περιφέρειας για επιτυχημένες πρακτικές ανάπτυξης και διαχείρισης επιστημονικών πάρκων και θερμοκοιτίδων και η διερεύνηση και κατανόηση του ρόλου που αυτές μπορούν να παίξουν στη δημιουργία αξίας και στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Το εργαστήριο έχει ως στόχο να διερευνήσει τα διάφορα μοντέλα για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των ΕΤΠ και των θερμοκοιτίδων, καθώς και για τη διαχείρισή τους. Θα εξετάσει, επίσης, το ρόλο που διάφοροι φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι (βιομηχανία, ακαδημαϊκός χώρος, κυβέρνηση, επενδυτική κοινότητα, κλπ) μπορούν να παίξουν για τη δημιουργία μιας διαδικασίας που μπορεί να επιταχύνει την τοπική οικονομική ανάπτυξη και να οδηγήσει στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.

Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των θεμάτων και εμποδίων που αφορούν το Δούναβη και την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.

Η Θεσσαλονίκη έχει επιλεγεί να φιλοξενήσει το εν λόγω εργαστήριο ως παράδειγμα ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας για ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και των νέων Κρατών Μελών, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Βρίσκεται, επίσης, στο σταυροδρόμι των δύο Μακροπεριφερειών: την περιοχή του Δούναβη και την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από:
• την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με:
• τη Διεθνή Ένωση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομίας (IASP)
• το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
• τη Θερμοκοιτίδα i4G
• το Επιστημονικό Πάρκο AREA (AREA Science Park)

Η διημερίδα αναμένεται να συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών της καινοτομίας και περιφερειακών φορέων από κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες της διεύρυνση και τις γειτονικές χώρες που καλύπτονται από το Δούναβη και τη στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται σε περίπου 100, ενώ ο αριθμός των ομιλητών θα κυμαίνεται μεταξύ 15 με 20.

Η συμμετοχή στην ημερίδα προϋποθέτει πρόσκληση και αν σκοπεύετε να συμμετάσχετε θα πρέπει να υποβάλετε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/science-technology-parks-and-incubators-innovation-ecosystems

 

Πηγή: www.espa.gr

 

 

ekthsh 1


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism