Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» "Your Europe"

Διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» "Your Europe"

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποτελεί τον επίσημο φορέα συγκέντρωσης και διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού για την πύλη στη χώρα μας και την περίοδο αυτή πραγματοποιεί καμπάνια επικοινωνίας και ενημέρωσης προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία και τους φορείς.

 

Ιστοσελίδα: https://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm


Δείτε παρακάτω 4 Factsheets που έχει αποστείλει η Ε.Ε. στην ελληνική γλώσσα με διαφημιστικό περιεχόμενο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων:

  1. Πληρωμές Δάνεια και Επενδύσεις στην Ε.Ε.
  2. Σύσταση και Επέκταση Επιχείρησης στην Ε.Ε.
  3. Φ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις
  4. Χρηματοδότηση της Επιχείρησής σας στην Ε.Ε.

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism