Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε στις 29 Μαρτίου 2017 την κοινοποίηση της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κοινοποιούνται με την παρούσα εγκύκλιο αφορούν την περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί χωρίς συμφωνία αποχώρησης και επομένως χωρίς μεταβατική περίοδο.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, θα ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο οι κατάλληλοι κανόνες στον τομέα των τελωνείων, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δασμολογίου, καθώς και τα μέτρα εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε..

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, με την οποία η Ε.Ε. δεν έχει καμία προτιμησιακή συμφωνία ή άλλες συμφωνίες ή ρυθμίσεις.

Οι προτιμήσεις δε θα χορηγούνται ούτε σε εμπορεύματα καταγωγής υπερπόντιων χωρών και εδαφών που έχουν ειδικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism