Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2018-2019

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2018-2019

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2018-2019.

  1. Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
  2. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  3. Μαγειρικής Τέχνης
  4. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
  5. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
  6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

 

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 έως 2003 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 18/6/2019 έως 30/8/2019.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Αίτηση
Β) Τίτλο Σπουδών
Γ) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας

 

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism