Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Η Ελλάδα στα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής, όσον αφορά την ψηφιοποίηση και διάθεση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Ελλάδα στα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής, όσον αφορά την ψηφιοποίηση και διάθεση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Έκθεση «Πολιτιστική Κληρονομιά: ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα & ψηφιακή διατήρηση» αποτυπώνει μια συνολική εικόνα των στρατηγικών και πολιτικών των κρατών μελών για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας τις βέλτιστες πρακτικές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στην πρόοδο των κρατών μελών στην ψηφιοποίηση, την ηλεκτρονική πρόσβαση και την ψηφιακή διαφύλαξη του πολιτιστικού τους αποθέματος Η Ελλάδα μάλιστα αναφέρεται ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής την περίοδο 2015-2017, στην Έκθεση «Πολιτιστική Κληρονομιά: ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα & ψηφιακή διατήρηση», που εκδόθηκε στις 12 Ιουνίου 2019 χάριν στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και την υπηρεσία ePublishing για ηλεκτρονικές εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Η Έκθεση αυτή παρακολουθεί τον βαθμό εφαρμογής της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (2011/711 /ΕΕ), από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σύσταση αποτελεί ορόσημο στην ψηφιακή πολιτιστική πολιτική και είναι ουσιαστικά η μόνη πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, η οποία καλύπτει ολόκληρο τον ψηφιακό κύκλο ζωής των δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς-τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης, την ηλεκτρονική πρόσβαση και διευρυμένη προσβασιμότητα, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση και την ψηφιακή διατήρηση. Η Σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να ενώσουν τους πόρους τους και να συνεταιριστούν με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αυξηθεί η διαδικτυακή προσβασιμότητα στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και να ενδυναμωθεί η συμμετοχή των πολιτών και η ανάπτυξη των δημιουργικών βιομηχανιών στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διοχετεύουν το ψηφιοποιημένο υλικό στην Europeana, την ευρωπαϊκή πολιτιστική πλατφόρμα που παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακού περιεχομένου από τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.

Ένα σημαντικό μέρος της Έκθεσης αφιερώνεται στη Europeana και σε συντονιστικές δράσεις για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού πολιτιστικού συσσωρευτή. Η Europeana έχει αναπτύξει Προδιαγραφές Δημοσίευσης που ομαδοποιούν το περιεχόμενο που συλλέγει σε τέσσερα επίπεδα, ανάλογα με την ποιότητα της τεκμηρίωσης και την ανοικτότητα των αδειών χρήσης με τις οποίες διατίθεται. Σύμφωνα με την Έκθεση, το 15% του συνολικού περιεχομένου από τα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται στις κατηγορίες 3 και 4, δηλαδή είναι υψηλής ποιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (Αύγουστος 2018) η Ελλάδα διαθέτει στη Europeana περισσότερα από 700.000 ψηφιακά τεκμήρια και το ΕΚΤ είναι ο διαπιστευμένος Εθνικός Συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου για τη Europeana, μέσω της υποδομής SearchCulture.gr που αναπτύσσει.

digital2

Η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών είναι καίριας σημασίας, όπως επισημαίνεται στην Έκθεση, για να συνεχιστεί η πρόοδος σε τομείς όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να έχουν μετρήσιμο και σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. Η Ευρώπη έχει μια πολύ πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που ενσωματώνει το παρελθόν μας και δημιουργεί μια αίσθηση κοινής ιστορίας και ταυτότητας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση των πολιτιστικών εμπειριών, στη δημιουργία νέας γνώσης, στη διαφύλαξη, τη χρήση και τη δημιουργική επανάχρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς χωρίς σύνορα.

 report image 46286

 


Πηγή: ΕΚΤ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism