Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Έλεγχοι για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα, έτους 2018

Έλεγχοι για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα, έτους 2018

Το επίσημο πρόγραμμα Δειγματοληψιών του ΥπΑΑΤ καθορίζει τον αριθμό και το είδος των δειγμάτων που ελέγχονται από κάθε ΔΑΟΚ σε ετήσια βάση. Με αυτό καθορίζονται οι δειγματοληψίες και οι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα και σε όλους τους χώρους πώλησης.

Έχοντας ολοκληρώσει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων για το 2018, καθώς και τους εργαστηριακούς ελέγχους και μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, στο επισυναπτόμενο αρχείο παρουσιάζονται αποτελέσματα των δειγματοληψιών.

Οι έλεγχοι υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα έχουν στόχο την προστασία του καταναλωτή, γιατί η ανθρώπινη υγεία και η διασφάλισή της αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ο καθένας από την δική του πλευρά. Οι παραγωγοί οφείλουν να διαχειρίζονται με ορθολογικό τρόπο τα γεωργικά φάρμακα και να παράγουν ασφαλή προϊόντα για τον καταναλωτή και οι Υπηρεσίες να εφαρμόζουν συστηματικούς ελέγχους στα διακινούμενα προϊόντα.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δημήτριος Δήμου 

Γεωπόνος


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism