Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Προστασία καταναλωτών από παραπλάνηση ή/και εξαπάτηση αναφορικά σε λήψη υπηρεσιών εκπαίδευσης/πιστοποίησης στις πρώτες βοήθειες

Μετά από σειρά καταγγελιών και παραπόνων που έγιναν σε εμάς από άτομα τα οποία παραπλανήθηκαν έως και εξαπατήθηκαν στην αναζήτηση τους για νόμιμη, φερέγγυα και εγκεκριμένη εκπαίδευση/πιστοποίηση πρώτων βοηθειών προχωρούμε στην ακόλουθη ενημέρωση, με σκοπό τη διασφάλιση του κοινού.
Ο οργανισμός εκπαίδευσης και πιστοποίησης πρώτων βοηθειών της Rescue Training International (RTI) δραστηριοποιείται επιτυχώς σε διεθνές επίπεδο μέσω του δικτύου εκπαιδευτών του. Αυτά που κάνουν την RTI να ξεχωρίζει
είναι ότι: δραστηριοποιείται εγκεκριμένα, φέρει διαπίστευση από εντεταλμένο ανεξάρτητο οργανισμό για το σκοπό αυτό, διατηρεί ερευνητικό τμήμα με έμφαση στην εκπαίδευση και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού και
του κοινοτικού δικαίου.
Η RTI στην Ελλάδα έχει 250 ενεργούς πιστοποιημένους επαγγελματίες εκπαιδευτές, περισσότερα από 130.000 εγγεγραμμένους υποστηρικτές, πάνω από 20.000 εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους πολίτες που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν αθόρυβα και υπεύθυνα. Στις υποχρεώσεις του Οργανισμού της RTI εντάσσεται και η προάσπιση των συμφερόντων όλων των παραπάνω.
Τι θα πρέπει να έχουν υπόψη οι πολίτες που αναζητούν εκπαίδευση/πιστοποίηση πρώτων βοηθειών ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες παραπλάνησης ή/και εξαπάτησης τους.
• Ο διοργανωτής να λειτουργεί νόμιμα ως εκπαιδευτική δραστηριότητα και να εκδίδει νόμιμες αποδείξεις ενώ λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού και του κοινοτικού δικαίου.
• Ο φορέας πιστοποίησης να είναι νομικό πρόσωπο εγκεκριμένο από αρχή για το σκοπό της εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών (μπορούμε να παραθέσουμε πρόσθετες πληροφορίες αν ζητηθεί).
• Ο εκπαιδευτής να ασκεί νόμιμα την επαγγελματική δραστηριότητα και να φέρει ισχύον πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών από εγκεκριμένο φορέα σύμφωνα με τα παραπάνω.
• Τα σωματεία δεν είναι εγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί φορείς εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών κατά την παραπάνω έννοια και αναφορικά στην πώληση υπηρεσιών εκπαίδευσης υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism