Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Αποζημίωση ειδικού σκοπού-επίλυση προβλημάτων λόγω εσφαλμένης ενημέρωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ-Νέες Κατηγορίες Δικαιούχων

Αποζημίωση ειδικού σκοπού-επίλυση προβλημάτων λόγω εσφαλμένης ενημέρωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ-Νέες Κατηγορίες Δικαιούχων

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων και με αφορμή τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που αφορούν τους νέους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αλλά και τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διαδικασία ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη λήψη της αποζημίωσης αυτής, επισυνάπτεται κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ-ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ".

Στο κείμενο, παρουσιάζονται συνοπτικά οι νέες κατηγορίες δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και οι περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων υπεύθυνων δηλώσεων, με τις αντίστοιχες προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και τις εκδοθείσες εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism