Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 04/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ ́ αριθμ. 04/21 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 5η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ.

 

Δείτε περισσότερα εδώ
Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism