Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ανάπτυξη/αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας

 ESPA EPIMELITIRIO ARGOLIDAS

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Πελοπόννησος 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Ανάπτυξη/αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Αντικείμενο της πράξης είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου Αργολίδας, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop), και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.

Θα πραγματοποιηθεί ψηφιακός μετασχηματισμός και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο θα έχει το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών και τα μέλη του την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Προβλέπεται η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο Internet που θα βρίσκεται στο G-Cloud (web hosting) για την ασφάλεια και λειτουργικότητά του.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 215.760,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism