Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεως εγγραφής στα Μητρώα Κανονισμού Ξυλείας

Με την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 155096/268/24-03-2017 (ΦΕΚ 1492 Β´) παρατείνεται έως τις 30 – 06 – 17 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β´) προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα "Φορέων Εκμετάλλευσης" και "Εμπόρων", του Κανονισμού Ξυλείας.

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. Επιπλέον, σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν τα Δασαρχεία ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν τέτοια υλοποιημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές κ.λ.π.).

Οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να καταχωρούνται στο εν λόγω Μητρώο καθώς και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά.

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας, που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.995/2010 και των κατ΄ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος) στα εν λόγω Μητρώα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (€ 700), άρθρο 9 παρ.4 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 134627/5835/23-12-2015.

Παρακαλούμε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση για εγγραφή στα παραπάνω Μητρώα να απευθυνθούν έως 30-06-17 στην Δ/νση Δασών Αργολίδας – Μιχ. Ιατρού 21 Ναύπλιο, τηλ. 2752 0 28226 υπεύθυνη κ. Σφήνα και στο Δασονομείο Άργους – Καποδιστρίου 1 τηλ.27510 67537 υπεύθυνη κ. Μπεξή.

 

Η Διευθύντρια
Αγγελική Δανοπούλου


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism