Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 : Υποβολές έως 5/12/2022 για την «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το καθεστώς ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 5η Δεκεμβρίου 2022.

 Υπενθυμίζεται ότι :

Ο Α.Ν 4887 έχει συνολικά 13 θεματικά καθεστώτα και θα προκηρύσσονται τμηματικά σε αντίθεση με τους προηγούμενους αντίστοιχους Νόμους όπου άνοιγαν 2-3 φορές τον χρόνο και αφορούσαν όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις βάση ΚΑΔ.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

β. 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις

γ. 250.000 € για μικρές επιχειρήσεις

δ. 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις

ε. 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Για υποβολή αιτήσεων μεταβείτε εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism