Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής για την 1η πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 του υπομέτρου  4.2 του  ΠΑΑ 2014-2020

Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής για την 1η πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020

Σε συνέχεια της 756/46257/27-04-2017 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν), του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με ανακοίνωση του, ενημερώνει ότι ενεργοποιήθηκε το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας των δυνητικών δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 Νοεμβρίου 2017.

 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism