Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Συμπεράσματα Συνεδρίου Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής της ΕΕ για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την Επικοινωνία

Συμπεράσματα Συνεδρίου Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής της ΕΕ για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την Επικοινωνία

Κατά τη διάρκεια της Μεσογειακής και Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μακρο-Περιφερειακών Στρατηγικών 2017, το συνέδριο Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής της ΕΕ για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την Επικοινωνία - Know Thy Neighbour, που έγινε στο Portorož της Σλοβενίας 20-22 Σεπτεμβρίου 2017, για πρώτη φορά έφερε σε επαφή ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης, ασκούμενους, πανεπιστημιακούς ερευνητές, το ευρύ κοινό και ενδιαφερόμενους φορείς από τις τέσσερις μακρο-περιφερειακές στρατηγικές της ΕΕ, (Βαλτικής, Δούναβη, Αδριατικής-Ιονίου και Άλπεων) για να συζητήσουν πώς θα βελτιωθεί η προβολή των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών στον δημόσιο τομέα και πώς θα ενισχυθεί η υποστήριξη των μέσων ενημέρωσης στις μακρο-περιφερειακές προσπάθειες.

Καθώς η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει τις χώρες περισσότερο αλληλεξαρτώμενες, τα προβλήματα πρέπει τώρα να αντιμετωπιστούν πέρα από τα σύνορα. Αυτό απαιτεί περαιτέρω προβληματισμό σχετικά με το πώς οι μακρο-περιφέρειες, ως νέοι λειτουργικοί τομείς, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ.

Η εμφάνιση μακρο-περιφερειακών στρατηγικών (MRS) καθοδηγείται από ορισμένες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ ως συμπλήρωμα των παραδοσιακών εθνικών πολιτικών για την εδαφική-χωροταξική διαχείριση. Οι μακρο-περιφερειακές στρατηγικές παρέχουν περιφερειακές δομικές μονάδες για την επιδίωξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία οριοθετεί τις εθνικές προσεγγίσεις σε μια πιο συνεκτική εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ.

Χωρίς την πρόβλεψη μιας επικοινωνιακής στρατηγικής, καμία προσπάθεια δεν εμφανίζεται πραγματικά προς τα έξω, από τους πολίτες της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη Σλοβενική Προεδρία της Στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια των Άλπεων (EUSALP) το 2016, υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου οριζόντιου πυλώνα και για τις 4 μακρο-περιφερειακές στρατηγικές της ΕΕ -ο πυλώνας των μέσων ενημέρωσης / επικοινωνίας- που θα συμβάλει στη δημιουργία επαρκούς προβολής για τις κοινές προσπάθειες και κατανόηση των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών και στη στήριξη της ανταλλαγής τρόπων σκέψης και δράσης στις μακρο-περιφέρειες.

Σε αυτή την κοινή πρόκληση, τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Δεδομένου ότι οι μακρο-περιφερειακές στρατηγικές αντιμετωπίζουν ένα χωρικό και λειτουργικό τομέα που είναι ευρύτερος από τις περιφερειακές και εθνικές περιοχές και μικρότερος από την ΕΕ, η προβολή και η αναγνώριση των μακρο-περιφερειακών επιπτώσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας των μέσων ενημέρωσης στην περιφέρεια.

Στο συνέδριο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας "Know Thy Neighbour" διατυπώθηκαν προτάσεις και συστάσεις γύρω από 3 θέματα:

1. Η δημιουργία ενός ενιαίου οριζόντιου πυλώνα για τις 4 μακρο-περιφερειακές στρατηγικές της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία αξίζει την προσπάθεια μας. Η ανάγκη επικοινωνίας και η πρόθεση για ανάπτυξη επικοινωνίας υπογραμμίστηκαν από τα συμμετέχοντα κράτη, τις περιφέρειες, την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Εντοπίστηκαν ευκαιρίες στην αντιμετώπιση πιο συγκεκριμένων ομάδων-στόχων, με σαφέστερα και πιο συναφή μηνύματα, επίτευξη κοινού branding και πιο παραγωγική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2. Βάση της συγκριτικής ανάλυσης των στρατηγικών επικοινωνίας των 4 μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της ΕΕ και ενός οδικού χάρτη για την καλύτερη χρήση της επικοινωνίας εξετάστηκαν τρία επίπεδα πιθανής βελτιστοποίησης:
• Κοινό Περιεχόμενο
• Συμμετοχικές Διαδικασίες και
• Καινοτόμα εργαλεία.

3. Για να γίνει σωστά, το περιεχόμενο που μοιράζονται όλες οι στρατηγικές και η χρήση κοινών εργαλείων επικοινωνίας θα πρέπει να αναπτυχθεί και να επιβιώσει, και για να γίνει σωστά, ο τρόπος είναι η χρήση συμμετοχικής διαδικασίας και καινοτόμων εργαλείων. Το 2018 θα πρέπει να παρθούν οι αποφάσεις για το πώς θα γίνει, ποιος θα το κάνει και πώς θα οργανωθεί αυτή η διαδικασία που θα πρέπει να συζητηθεί διεξοδικώς και να υιοθετηθεί από όλες τις στρατηγικές.

Για να εφαρμοστούν οι προτάσεις - συστάσεις, συνήχθη το συμπέρασμα ότι η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου των Μακρο-περιφερειακών Στρατηγικών (ΕΕ28) πρέπει:

1. Να προσκαλέσει υπεύθυνο για τη διακυβέρνηση και την επικοινωνία και στις 4 μακρο-περιφερειακές στρατηγικές:
• σύμφωνα με τις ανωτέρω συστάσεις
• σύμφωνα με αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017
2. Να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει περαιτέρω τη βελτίωση της προβολής και της επικοινωνίας των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών με επιπλέον χρηματοδοτική στήριξη

 

Πηγή: ΕΣΠΑ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism