Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Πρόσκληση για χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Πρόσκληση για χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Την τέταρτη δημόσια πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων ανακοίνωσε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), εκπληρώνοντας τον βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Κέντρο προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2019. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις, με τη μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά, από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές: Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι:

α. δεν έχουν ξεπεράσει τα δέκα (10) έτη από τη λήψη του διδακτορικού τους,
β. δεν εργάζονται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και
γ. μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο θεσμοθετημένο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα ή όχι

Ερευνητικές Ομάδες: Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις (3) ερευνητές το μέγιστο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να ΜΗΝ εργάζεται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ομάδας είναι να έχει διδακτορικό τίτλο. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές ή/και άτομα με μακρά ακαδημαϊκή και αναγνωρισμένη θητεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση ως αμοιβή.

Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί εντός του 2019 ενώ η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 2019.

Δεν επιτρέπεται να προταθεί έρευνα με το ίδιο θέμα περισσότερες από 2 χρονιές. Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση και 3η χρονιά αλλά με διαφορετικό θέμα έρευνας από τις προηγούμενες αιτήσεις του.

Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των εργασιών, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 2019, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης και θα είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Κέντρου στη σελίδα Αίτηση. Αναλυτικές οδηγίες υποβολής παρέχονται στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις και οδηγίες υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με τη Δρα Δέσποινα Βαλατσού αποκλειστικά κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από τις 12.00 έως και τις 14.00 (τηλ. 210 3640424).

 

Πηγή: Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism