Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Οργανισμοί καινοτομίας για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 15 & 16 Νοεμβρίου 2018, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Οργανισμοί καινοτομίας για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 15 & 16 Νοεμβρίου 2018, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG JRC) διοργανώνει εργαστήριο με θέμα "Οργανισμοί καινοτομίας για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη" στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2018, στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Το Εργαστήριο αποβλέπει:

  • να εφοδιάσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και όσους ασχολούνται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη δημιουργία επιτυχημένων start-ups πλατφορμών μέσα από προγράμματα που υποστηρίζουν τους περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς καινοτομίας
  • να αξιολογήσει τα μοντέλα ανάπτυξης της καινοτομίας, να οικοδομήσει έναν αγωγό έργων, να προσελκύσει επιχειρήσεις και βιομηχανίες με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητάς τους για καινοτομία πάντα με τη συμμετοχή και τη βοήθεια των κυβερνητικών φορέων.

Το Εργαστήριο απευθύνεται στους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς σε άλλους φορείς καινοτομίας, όπως τα πανεπιστήμια, τους ερευνητικούς οργανισμούς, τα εμπορικά επιμελητήρια, τα δίκτυα επιχειρηματικών «αγγέλων», τα επιστημονικά πάρκα και πολλούς ακόμα επαγγελματίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των συμμετεχόντων μέσα από την παρουσίαση θεματικών ενοτήτων που αφορούν:

  • την έννοια μιας πλατφόρμας καινοτομίας με στοιχεία και παραδείγματα
  • τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της καινοτομίας και πως μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία
  • τη σπουδαιότητα δημιουργίας μιας πλατφόρμας που θα υποστηρίζει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups)
  • τον επιτυχή σχεδιασμό μιας πλατφόρμας καινοτομίας για νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups)
  • τον σχεδιασμό επαρκή αριθμού έργων και επενδυτικών σχεδίων
  • την εμπλοκή φορέων και ενδιαφερομένων (τετραπλή έλικα)

Το Εργαστήριο συνδιοργανώνεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Τεχνολογικό Πάρκο της Λιουμπλιάνα Ltd. Το Τεχνολογικό Πάρκο της Λιουμπλιάνα είναι μια από τις μεγαλύτερες συνεργατικές πλατφόρμες καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση της γνώσης και της τεχνολογίας. Αποτελεί έναν έμπειρο και αξιόπιστο διεθνή συνεργάτη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής καινοτομίας αλλά και ένα βραβευμένο οργανισμό με εργαλεία και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που καλύπτουν όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας εταιρείας. Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύσσονται και υλοποιούνται μέσω προσαρμοσμένης προσέγγισης και μεθοδολογίες από τη βάση προς την κορυφή, βασισμένες στις σύγχρονες θεωρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και σε συνδυασμό με ένα ευρύ δίκτυο εταίρων στη Σλοβενία, την ΕΕ και παγκοσμίως.Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) προωθεί την ανταλλαγή καινοτόμων καλών πρακτικών, γνώσεων, εργαλείων και μεθόδων μεταξύ των καινοτόμων επαγγελματιών και των φορέων χάραξης πολιτικής από τη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών και ειδικότερα η Μονάδα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας διαθέτει εξειδικευμένη γνώση σε λειτουργικά και τεχνικά θέματα στους τομείς μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσης. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρέχει επίσης την πλατφόρμα Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης, μέσω μιας διαδικασίας ανακάλυψης καινοτόμων στρατηγικών από τη βάση προς την κορυφή. Στόχος του Εργαστηρίου είναι να υποστηρίξει την λειτουργία των στρατηγικών (S3) μέσα από τη μεταφορά και την προβολή καλών πρακτικών και εξειδικευμένων γνώσεων ώστε οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες να δρομολογήσουν προγράμματα αλλαγής και αναδιάρθρωσης.

Το Εργαστήριο απευθύνεται στους φορείς χάραξης πολιτικής στους τομείς της καινοτομίας, των επιστημών, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, στις διαχειριστικές αρχές και τα ιδρύματα που συμμετέχουν άμεσα στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών, στους εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς, στους φορείς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων για την καινοτομία, στα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, στους φορείς μεταφοράς της τεχνολογίας, στις νεοσύστατες (start-up) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις καθώς και σε οργανισμούς που υποστηρίζουν τις νεοσύστατες (start-up) επιχειρήσεις.

Για τη συμμετοχή στο Εργαστήριο, απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής  μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2018.

Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με κριτήριο το ιστορικό, τη σχέση και τα κίνητρα του αιτούντα αλλά και με μια δίκαιη γεωγραφική εκπροσώπηση.

 

Πηγή: ΕΣΠΑ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism