Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Σεμινάρια - Προγράμματα
  • Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων Ερευνητικών Έργων στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Δικτύωσης για τις Κβαντικές Τεχνολογίες QuantERA (ERAnet Co-fund in Quantum Τechnologies)
Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων Ερευνητικών Έργων στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Δικτύωσης για τις Κβαντικές Τεχνολογίες QuantERA (ERAnet Co-fund in Quantum Τechnologies)

Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων Ερευνητικών Έργων στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Δικτύωσης για τις Κβαντικές Τεχνολογίες QuantERA (ERAnet Co-fund in Quantum Τechnologies)

Στο πλαίσιο της δράσης QuantERA , ERAnet Co-fund in Quantum Τechnologies, θα ανακοινωθεί , εντός του Νοεμβρίου 2018, κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων που αφορούν σε κοινοπραξίες φορέων από χώρες που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη πρόσκληση (QuantERA Call 2019).

Η προδημοσίευση της πρόσκλησης στην οποία φαίνονται οι χώρες που θα συμμετέχουν, όπως και οι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση θεματικοί τομείς, είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://quantera.eu/news/73-quantera-call-2019-pre-announcement

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα γίνει σε ένα στάδιο.

Η επίσημη ανακοίνωση της πρόσκλησης αναμένεται να δημοσιευθεί στις 18 Νοεμβρίου 2018 στην επίσημη σελίδα της δράσης QuantERA (https://quantera.eu) παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανεύρεσης συνεργατών για την υποβολή προτάσεων.

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει, μετά από μεταγενέστερη εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συνολική διαθέσιμη εθνική χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό του 1,0 εκατ. ευρώ. Η κατανομή θα είναι ως εξής: 200.000€ ανά πρόταση για απλή συμμετοχή ελληνικού/ελληνικών φορέα/φορέων στην πρόταση και 250.000€ ανά πρόταση σε περίπτωση που συντονιστής της πρότασης είναι ελληνικός φορέας.

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή/ και διευκρινήσεις:
Μαρία Γκιζελή, τηλ. 213 1300 119, mgkizeli[at]gsrt.gr

 


Πηγή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism