Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Σεμινάρια - Προγράμματα
  • Πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Έρευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, για το 2019 (EU-China Co-Funding Mechanism for Research & Innovation - CFM)
Πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Έρευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, για το 2019 (EU-China Co-Funding Mechanism for Research & Innovation - CFM)

Πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Έρευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, για το 2019 (EU-China Co-Funding Mechanism for Research & Innovation - CFM)

Ανακοινώθηκε η πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Έρευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, για το 2019 (EU-China Co-Funding Mechanism for Research & Innovation - CFM).

Η σχετική Προκήρυξη εκδόθηκε στις 23.4.2019, από το Υπουργείο Επιστημών & Τεχνολογίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Ministry of Science & Technology of the People's Republic of China - MOST) και την ΕΕ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Έρευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, για το 2019 (EU-China Co-Funding Mechanism for Research & Innovation - CFM).

Βάσει της ανακοίνωσης, προβλέπεται η διάθεση 40 εκ. RMB (~€ 5,3 εκ.), για τη χρηματοδότηση 2-3 προγραμμάτων στον -εμβληματικό για το CFM- τομέα "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", και επιπλέον 60 εκ. RMB (~€ 8 εκ.), για τη χρηματοδότηση είκοσι (20) περίπου Προγραμμάτων, στους λοιπούς εννέα (9) τομείς προτεραιότητος του CFM: α) Δίκτυα πληροφοριών νέας γεννέας, β) Έξυπνη και "πράσινη" μεταποίηση, γ) Ασφαλής, καθαρή και αποτελεσματική ενέργεια, δ) Προωθημένες, αποτελεσματικές, ασφαλείς και άνετες (convenient) τεχνολογίες υγείας, ε) Ναυτιλιακός εξοπλισμός, στ) Διάστημα, ζ) Νέα υλικά, η) Υποδομές μεγάλης κλίμακος, και θ) Δημόσια ασφάλεια.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε δύο φάσεις (προκαταρκτικές αιτήσεις και τελικές αιτήσεις), ενώ η προθεσμία υποβολής των προκαταρκτικών αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 12.6.2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στα παρακάτω συνημμένα αρχεία τις απαραίτητες πληροφορίες.

First call for proposals published for 2019 under the EU-China Co-Funding Mechanism for Research and Innovation

China and the EU

Questions & Answers


Πηγή: ΕΠΑνΕΚ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism