Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης: «Υδατοκαλλιέργειες»-«Βιομηχανικά υλικά»-«Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό», με αύξηση του προϋπολογισμού

3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης: «Υδατοκαλλιέργειες»-«Βιομηχανικά υλικά»-«Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό», με αύξηση του προϋπολογισμού

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση: «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά υλικά» - «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων αλλαγών, αυξάνεται η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης σε 38.681.250 ευρώ (από 24.250.000 ευρώ) και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 46 εκ. ευρώ.


Επισυνάπτεται εδώ το σχετικό αρχείο.

 


Πηγή: ΕΠΑνΕΚ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism