Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Έρευνα μέτρησης ικανοποίησης Δικαιούχων ΕΠΑνΕΚ

Έρευνα μέτρησης ικανοποίησης Δικαιούχων ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» πραγματοποιεί έρευνα για τη μέτρηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δικαιούχων των Έργων Υποδομών του ΕΠΑνΕΚ, καθώς και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.

Η έρευνα αξιολόγησης είναι ένα σημαντικό μέσο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αδύνατων σημείων και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας. Στόχος είναι η εξαγωγή δεικτών αξιολόγησης για την περαιτέρω βελτίωση και απόκριση στις άμεσες ανάγκες των δικαιούχων. H εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας της Υπηρεσίας, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των δικαιούχων, τον εντοπισμό των σημαντικότερων αναγκών και των αιτιών για πιθανή δυσαρέσκειά τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τονίζεται ότι τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα μπορείτε να επιλέξετε, για κάθε κατηγορία δικαιούχου, το σχετικό ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ (ενίσχυση επιχειρήσεων/επιχειρηματικότητας)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmSAcix_eARvYBCS_DLLNfUKYb85_Cdr7o82QQkMpSF2jHPw/viewform

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης λοιπών Δικαιούχων του ΕΠΑΝΕΚ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbb-znR0jmdHNITTvjNdQ_yD8n5l_3Ba5sc-gEDIJLqY0RIQ/viewform

 

 

Πηγή: ΕΠΑνΕΚ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism