Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την Πολιτική της Συνοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23/10/2019

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την Πολιτική της Συνοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23/10/2019

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την πολιτική της συνοχής.Με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής. Προβλέπονται δύο κύριες δράσεις:


Δράση 1 — Υποστήριξη της παραγωγής και της διάδοσης πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ από τα ΜΜΕ και άλλες επιλέξιμες οντότητες (βλ. «Επιλέξιμοι αιτούντες»).
Δράση 2 — Προώθηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ από πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.


Επιλέξιμοι για την υποβολή αίτησης είναι οι ακόλουθοι οργανισμοί:


Για τη Δράση 1 - Οι επιλέξιμοι αιτούντες (επικεφαλής αιτών και συναιτούντες, καθώς και τυχόν συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει να είναι νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί και εδρεύουν σε κράτος μέλος της ΕΕ. Παραδείγματα επιλέξιμων αιτούντων είναι:
• μέσα μαζικής ενημέρωσης / ειδησεογραφικά πρακτορεία (τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, νέα μέσα ενημέρωσης, συνδυασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης)
• μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
• Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα
• ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματισμού (think-tanks)
• οργανώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
• ιδιωτικοί φορείς
• δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές), με εξαίρεση τις αρχές που είναιεπιφορτισμένες με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013.


Για τη Δράση 2 - Οι επιλέξιμοι αιτούντες (επικεφαλής αιτών και συναιτούντες, καθώς και τυχόν συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει να είναι νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί και εδρεύουν σε κράτος μέλος της ΕΕ. Μόνο τα Πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι επιλέξιμα για τη Δράση 2.
Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στα Σχετικά αρχεία ενώ όλα τα σχετικά έγγραφα της πρόσκληση βρίσκονται αναρτημένα στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ 


Επισυνάπτεται εδώ η σχετική πρόσκληση.

 


Πηγή: ΕΣΠΑ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism