Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων από εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων από εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Η πρόσκληση ωφελουμένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης και η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, για τον δεύτερο κύκλο υποβολής θα ξεκινήσει την 01/12/2019 και θα διαρκέσει είκοσι εφτά ημέρες, ήτοι 27/12/2019.


Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ως Δικαιούχος της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ 5003030, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πρόκειται να υλοποιήσει, το επόμενο χρονικό διάστημα, 50 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, για 1.200 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.


Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας και θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των αποκτηθείσων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων. Για την συμμετοχή των εργαζομένων στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες ή 350,00 ευρώ/70 ώρες).


Η κατάρτιση περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά αντικείμενα:
1. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών-80 ωρών
2. Επιστημονικοί / Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων-80 ωρών


Και θα πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:
• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
• Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη


Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο, υποχρεωτικά εκτός ωρών εργασίας τους και θα επιλεγούν στο πλαίσιο Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

Δείτε περισσότερα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism