Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Η Ελλάδα στην 5η θέση από πλευράς χρηματοδότησης στις προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για ICT με καταληκτική ημ/νία υποβολής 8/11/2016

Η Ελλάδα στην 5η θέση από πλευράς χρηματοδότησης στις προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για ICT με καταληκτική ημ/νία υποβολής 8/11/2016

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις Προκηρύξεις του Ορίζοντα για το ICT με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 8/11/2016 (ICT-2016-2) ανακοινώθηκαν στους εθνικούς εκπροσώπους των συμβαλλόμενων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Μαρτίου 2017, στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συνεδρίασης της επιτροπής Η2020 Ι_ΕΙΤ ΙΟΤ.

Από την πλευρά της Ελλάδας παρέστη ο αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωποκ.Βασίλειος Γογγολίδης.

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η θέση με βάση την αιτούμενη από την Ε.Ε χρηματοδότηση σε ελληνικούς φορείς που συμμετέχουν στις εγκεκριμένες προτάσεις.

450

 

Πηγή: ΓΓΕΤ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism