Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Έως 31 Αυγούστου η Δημόσια Διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος COSME

Έως 31 Αυγούστου η Δημόσια Διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος COSME

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αξιολόγησης του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME 2014-2020), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του αντικτύπου του προγράμματος και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, με τις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες και με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Η δημόσια διαβούλευση θα αποτελέσει ένα από τα εργαλεία για την οριστικοποίηση της Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τον σχεδιασμό μελλοντικών πρωτοβουλιών.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2017 και οι ενδιαφερόμενοι (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συλλογικοί φορείς, δημόσιες αρχές) μπορούν να συμμετάσχουν απαντώντας στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο στη σχετική ηλεκτρονική σελίδα.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-091bd11cfdd8?draftid=05b2656e-70fb-4920-b718-bce541de7d3f&surveylanguage=EL

Με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ, το COSME είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Competitiveness of Enterprises and SMEs – COSME). Καλύπτοντας την περίοδο 2014-2020, το COSME αποτελεί το βασικό πλαίσιο για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο2014-2020 σε τέσσερις άξονες:

  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
  • Πρόσβαση στις αγορές
  • Δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων πλαισίωσης για την ανταγωνιστικότητα
  • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

Από τον συνολικό προϋπολογισμό του, ποσοστό τουλάχιστον 60% θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, μέσω δύο χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME επιτρέπει την παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν να παρέχουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ. Το πρόγραμμα COSME στηρίζεται στην επιτυχία του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007-2013), το οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση δανείων συνολικού ύψους άνω των 21 δισ. ευρώ και επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ προς περίπου 400.000 ΜΜΕ στην Ευρώπη. Για πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα τους.

 

Πηγή: ΕΚΤ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism