Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

ΕΡΓΑΝΗ-Οκτωβρίου 2017 - Στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

ΕΡΓΑΝΗ-Οκτωβρίου 2017 - Στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

Tο ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του δεκάμηνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 167.451 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση δεκάμηνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Στο πλαίσιο του Νόμου για τον «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», τροποποιήσεις του Νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) (αρ.17 και 18) προσδιορίζονται οι διατάξεις που αφορούν την διαδικασία μετάβασης των υφιστάμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν.4430/2016 (αρ.17) και την διαδικασία λύσης ή μετατροπής Φορέων που διαγράφονται από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Μεταξύ άλλων σημαντική αλλαγή είναι η παράταση της προθεσμίας στην οποία είναι δυνατόν να γίνει η μετάβαση των υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ στο νέο πλαίσιο από 31.12.2016 σε 30.6.2017.Στο ίδιο άρθρο προσδιορίζονται διατάξεις που αφορούν τις αντικαταστάσεις μελών, την αποβολή ή την είσοδο νέων μελών και τις περιπτώσεις διάλυσης μιας Κοιν.Σ.Επ.

51

 

52

 

53

 

55

 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism