Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 135/2018 – Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 135/2018 – Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

Με την απόφαση 30/003/000/3321 η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Αριθμός ΦΕΚ: Β’ 3416 (σελ. 42702-42703)] η απόφαση 135/2018 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 87α «Βασιλικός πολτός» στο εν λόγω κεφάλαιο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΞΧΘΗ-ΕΒ6].

Διευκρινίζεται ότι η ισχύς της εν λόγω απόφασης Α.Χ.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από την 10/08/2018.

Επισυνάπτεται εδώ η σχετική απόφαση.

 


Πηγή: ΑΑΔΕ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism