Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Υποχρεωτική ανάρτηση σήμανσης ενημέρωσης καταναλωτών για τα POS από τις επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Αργολίδας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι από την 1η Φεβρουάριου 2017, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4446/2016 (Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή). Σύμφωνα με όσα προσδιορίζονται στο παραπάνω άρθρο, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο οι πληροφορίες για τους συγκεκριμένους τρόπους ηλεκτρονικών πληρωμών. Υψηλό είναι το πρόστιμο σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αφού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Με την Εγκύκλιο που δημοσιοποίησε η Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS) πρέπει να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία θα αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη :

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ»
και στα αγγλικά "CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD"

 

υπόδειγμα POS

 

Επιπλέον στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από την επιχείρηση (πχ VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS,AMERICAN EXPRESS κτλ). Η ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με το εμπορικό σήμα της κάρτας.

Για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ακόμα σύστημα ΡOS θα εκδοθεί νεότερη Εγκύκλιος από την Γεν. Γραμματεία Εμπορίου σχετική με το τι θα πρέπει να αναγράφεται στην αντίστοιχη ένδειξη.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism