Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7γ του άρθρου 39 ν. 4387/16, υποχρέωση εισφοράς στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν και «οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών». Επί του θέματος δόθηκαν οδηγίες με σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας του ΕΦΚΑ.

Από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σχετικό έγγραφο, παρασχέθηκαν νεότερες διευκρινίσεις, για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, συνδυαστικά με την με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ 258/05.

Με την εγκύκλιο 29 - 05/06/2019 του ΕΦΚΑ παρέχονται επί του θέματος οδηγίες, για την ενιαία εφαρμογή τους από τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.


Επισυνάπτεται εδώ η σχετική εγκύκλιος.

 

Πηγή: ΕΦΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism