Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

 • 2751067216
 • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά μετάπτωσης των Κοιν.Σ.Επ στο νέο θεσμικό πλαίσιο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά μετάπτωσης των Κοιν.Σ.Επ στο νέο θεσμικό πλαίσιο

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (μεταβατικές διατάξεις του Ν.4430/2016), οι εγγεγραμμένοι Φορείς στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Ν.4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, Κοινωνικής Φροντίδας, Ένταξης) θα πρέπει έως 30/6/2017 να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας, αίτηση μετάπτωσης, ώστε να επανεγγραφούν στο νέο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να λάβουν Α.Γε.Μ.Κ.Ο (σε αντικατάσταση του Α.Μ.Κ.Ε).

Οι Φορείς που δεν θα υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση μετάπτωσης, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ από το Μητρώο.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά στην δ/νση :
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(Σταδίου 29, ΤΚ 10110, Αθήνα, 1ος όροφος, 105 γραφείο)

είτε από νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Αίτηση τροποποίησης/μετάπτωσης (Υπόδειγμα 1)
β) Λεκτικό Τροποποίησης (Υπόδειγμα 2)
γ) Τροποποιημένο Καταστατικό (βάσει του σχετικού Προτύπου) με υπογραφές όλων των μελών σε όλες τις σελίδες
δ) Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού ΓΣ

και μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (ετικέτα: Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, ενότητα: Αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις-Πρότυπα Καταστατικά, φάκελος: “Μετάπτωση”). Τέλος, επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησής σας, είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα: Οι Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο πριν τις 31/12/2015, θα πρέπει να έχουν υποβάλει τουλάχιστον τα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους του Μητρώου για το έτος 2016 (χρήση 2015) (αρ.16 της Υ.Α 62621/Δ5.2643/2016 (ΦΕΞ 56/Β/2017). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με ξεχωριστή αίτηση (Β1. Αίτηση για Πιστοποιητικό Μέλους) στο αρμόδιο Τμήμα V (Παρακολούθησης και Ελέγχου)

Οι Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο μετά την 1/1/2016, θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης Καταχώρησης Διοικούσας Επιτροπής (αρ. 11 παρ.7 της Υ.Α)

Νομικό πλαίσιο:
Αρ.35 Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016)
αρ.32.ΥΑ 61621/Δ5.2643 (ΦΕΚ 56/Β/2017)

Επισυνάπτεται παρακάτω το σχετικό υλικό

 1. ΠΚ1α Ένταξης Ειδικών Ομάδων μετάπτωση
 2. ΠΚ2α Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων μετάπτωση
 3. ΠΚ3α Συλλογικης Κοινωνικής Ωφέλειας μετάπτωση
 4. ΠΚ4α Συνεταιρισμός Εργαζομένων
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ
 6. Υπόδειγμα ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ
 7. Υπόδειγμα 4 Παρατηρήσεις
 8. Υποδείγμα 5 Βεβαίωση
 9. Υπόδειγμα 6 Διαβιβαστικό
 10. Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism