Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Έως 23 Ιουλίου παρατείνεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Α΄ 174 η προθεσμία παρατείνεται έως τις 23 Ιουλίου 2017, από 8 Ιουνίου 2017 που ήταν αρχικά, αναφορικά με τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων.

Στην απόφαση προβλέπονται τα εξής:

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 23-7-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα επτά (47) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism