Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο
  • Αρχική
  • Επιμελητήριο
  • ΕΠ. ΑΝ. Αργολίδας

Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρία Αργολίδας

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

epanmke logo

Ίδρυση - Ιστορικό Εταιρείας

Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΠ.ΑΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μ. Κ.Ε.» είναι μία Αναπτυξιακή Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στον Νομό Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την πόλη του Άργους.

Συστάθηκε με όσα προβλέπονται κατά το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παραγρ. ε΄ του Ν.2081/92, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3419/2005.
Η έναρξη της έγινε στις 20/11/2006, ενώ η κατάθεση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου έγινε στις 12/01/2007. Το Α.Φ.Μ. που αποδόθηκε κατά την έναρξη είναι το: 999008993 Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία με καταχώρηση Δ.Ο.Υ. Άργους 12/02/2007. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται 10ετής από της εγγραφής του Καταστατικού της στο οικείο Πρωτοδικείο.

Πίνακας Εταίρων «ΕΠ.ΑΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μ. Κ.Ε.»

Εταίρος Έδρα % Συμμετοχής
Επιμελητήριο Αργολίδας Άργος 95,33%
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Άργους Άργος 1,33%
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αργολίδας Ναύπλιο 1,33%
Εμπορικός Σύλλογος Άργους Άργος 1,00%
Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου Ναύπλιο 1,00%

Διοικητικό Συμβούλιο «ΕΠ.ΑΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ μ. Κ.Ε.».

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα Φορέας
ΔΑΜΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Πρόεδρος Επιμελητήριο Αργολίδας
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος Επιμελητήριο Αργολίδας
ΓΚΑΡΚΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γενικός Γραμματέας Επιμελητήριο Αργολίδας
ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διαχειριστής Επιμελητήριο Αργολίδας
ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Επιμελητήριο Αργολίδας
ΠΑΪΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου
ΚΑΛΛΟΘΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέλος Εμπορικός Σύλλογος Άργους

Σκοποί

Η εταιρεία έχει κοινωφελείς οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς, η επίτευξη των οποίων πραγματοποιείται χωρίς την επιδίωξη κέρδους.

Κύριοι σκοποί της εταιρίας είναι οι παρακάτω:

1. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιχειρηματιών, των επιμελητηριακών στελεχών και των στελεχών των επιχειρήσεων και η εξειδίκευση των ανέργων με στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία είτε ως επιχειρηματίες είτε ως στελέχη επιχειρήσεων.
2. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την τοπική και εθνική οικονομία και τις παραγωγικές τάξεις της Αργολίδας
3. Η ανάληψη της υλοποίησης κάθε μορφής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της μεταποίησης ,του εμπορίου και των υπηρεσιών.
4. Η επιστημονική υποστήριξη για την διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικής από την Διοίκηση του Επιμελητηρίου και η παροχή υπηρεσιών σε τρέχοντα οργανωτικό θέματα.


  Σχετικά αρχεία

Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε ολόκληρο το pdfπροφίλ της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Εταιρίας Αργολίδας

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism