Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

  • Αρχική
  • Επιμελητήριο
  • Ρόλος του Επιμελητηρίου

Ρόλος του Επιμελητηρίου

ebear rolos

Το Επιμελητήριο Αργολίδας ιδρύθηκε το έτος 1966 με το Π.Δ. 60/20.1.66, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 13Α

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2081/92 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3419/6-12-05.

ΣΚΟΠΟΣ

Τα Επιμελητήρια αποτελούν θεσμοθετημένο φορέα της Ελληνική Πολιτείας για την προστασία και ανάπτυξη των Επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας και των τοπικών οικονομιών – κοινωνιών.

Το Επιμελητήριο Αργολίδας είναι Συμβουλευτικό και όργανο της Πολιτείας και των Μελών του και έχει σκοπό την προώθηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην περιφέρειά του, καθώς και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.

ΚΤΙΡΙΑ

Το Επιμελητήριο Αργολίδας στεγάζεται σε ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο 500 τ.μ. περίπου στην οδό Κορίνθου 23 – Άργος και διαθέτει 6 γραφεία, 1 αίθουσα συναλλαγών, 1 αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αίθουσες βιβλιοθήκης, εκθετηρίου και συνεδρίασης Δ. Επιτροπής. Στα γραφεία του στεγάζεται επίσης η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Άργους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαθέτει από το έτος 1994 ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα που καλύπτει πλήρως τις οργανωτικές και διοικητικές του ανάγκες καθώς και σύνδεση με internet και ηλεκτρονική διεύθυνση. Διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο, FAX, φωτοτυπικό μηχάνημα, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα κλιματισμού και όλες τις λοιπές μηχανές και μικροσυσκευές για την λειτουργία της υπηρεσίας.

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism