Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θεώρηση Πιστοποιητικού Καταγωγής

10 Ιουνίου 2016 | Κατηγορία: Εξαγωγείς. Διαβάστηκε 562 φορές.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Θεώρηση Πιστοποιητικού Καταγωγής (Certificate of Origin) είναι τα ακόλουθα:

  • Ειδικά Έντυπα που χορηγούνται από το Μητρώο του Επιμελητηρίου και συμπληρώνονται από την επιχείρηση (το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να έχει σφραγίδα και υπογραφή από την επιχείρηση) σύμφωνα με την σχετική φόρμα.
  • Το τιμολόγιο με τα προϊόντα εξαγωγής.


Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

pdfΦόρμα Πιστοποιητικού Καταγωγής Εξαγωγών

docΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986
pdfΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986