Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων

26 Ιουνίου 2016 | Κατηγορία: Ειδικά Μητρώα. Διαβάστηκε 577 φορές.

Εγγραφή Φυσικών Προσώπων στο Ειδικό Μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι για να ασκήσουν το επάγγελμα των ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά, συμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 248/93:

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης Πιστοποιητικών
 5. ΕΝΑΡΞΗ Δ.Ο.Υ.
 6. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

 • Υπήκοοι εκτός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ & άδεια διαμονής - ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε ισχύ.


Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

docΑίτηση Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων
pdfΑίτηση Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων


Ανανέωση Εγγραφής Φυσικών Προσώπων στο Ειδικό Μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι για να ανανεώσουν την εγγραφή τους ως ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 248/93.  

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (απλές - μεγέθους ταυτότητας)
 3. ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86
 6. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

 • Υπήκοοι εκτός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίσημη μετάφραση διαβατηρίου σε ισχύ & άδεια διαμονής - ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε ισχύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Κατά την ανανέωση καταβάλλονται δικαιώματα ετήσιας συνδρομής.
 2. ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.


Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

docΑίτηση Ανανέωσης Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων
pdfΑίτηση Ανανέωσης Εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα / Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων