Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες

Εκτύπωση E-mail

Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που υπάγονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης αρμόδια είναι η Υ.Μ.Σ. του Επιμελητηρίου.

Δικαιολογητικά για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες των οποίων η σύσταση δεν υπάγεται στην διαδικασία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης:

  • Καταστατικό Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Μισθωτήριο
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας των εταίρων
  • Έντυπα Μ3, Μ7 και Μ8 (Συμπληρωμένα)
    Κατεβάστε τα έντυπα κάνοντας κλικ εδώ: Κατάλογος εντύπων Γ.Γ.Π.Σ.

Για τις περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

Δείτε τη λίστα των Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων (αρχείο Excel)

Έλεγχος επωνυμίας, διακριτικού τίτλου και ΚΑΔ για υπαγωγή ή όχι στην Υ.Μ.Σ.

Στα πλαίσια της βελτίωσης της διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων μέσω της Υπηρεσιας Μιας Στάσης (ΥΜΣ), παρέχεται πλέον η δυνατότητα κάποιων ελέγχων πριν ακόμα η ίδια η διαδικασία της ίδρυσης ξεκινήσει. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δύο ειδών. Κατά πρώτον, η ΥΜΣ μπορεί να ελέγξει το ΓΕΜΗ για τη διαθεσιμότητα των στοιχείων επωνυμίας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στην προς ίδρυση επιχείρηση. Κατα δεύτερον, η ΥΜΣ μπορεί να ελέγξει αν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της προς ίδρυση επιχείρησης υπάγονται στις αρμοδιότητές της ή η ίδρυση επιχείρησης με αυτούς τους ΚΑΔ δεν μπορεί να γίνει μέσω της ΥΜΣ (πχ. ΚΑΔ υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Επιλέξτε τον έλεγχο που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κάνοντας κλικ εδώ: Βοηθητικοί Έλεγχοι Υ.Μ.Σ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism