Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

30 Ιουνίου 2016 | Κατηγορία: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Διαβάστηκε 6585 φορές.

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αργολίδας προς τις επιχειρήσεις/εταιρείες είναι οι ακόλουθες: