Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.

30 Ιουνίου 2016 | Κατηγορία: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Διαβάστηκε 4007 φορές.

Εμπορική Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07-07-2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 συ συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης και της συνέλευσης των εταίρων.

Εγκύκλιος Ισολογισμού

 

Για την αναζήτηση των ανακοινώσεων των εταιρειών, μπαίνετε ΜΟΝΟ στο www.businessregistry.gr όπου (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ), επιλέγετε το πεδίο «Δημοσιότητα» (πάνω αριστερά) και στην επόμενη οθόνη, δίνετε το στοιχείο που γνωρίζετε για την επιχείρηση/εταιρεία (π.χ. ΑΦΜ, Αρ. ΓΕΜΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ) και σας εμφανίζονται οι ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί γι αυτήν.


Οδηγίες χρήσης

pdfΟδηγίες χρήσης για Δημοσιότητα ΓΕΜΗ