Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνδρομές & Τρόποι Πληρωμής

01 Ιουλίου 2016 | Κατηγορία: Συνδρομές. Διαβάστηκε 3577 φορές.

Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση (αρ. πρωτ. 78030/30.12.2014, (ΦΕΚ 3586/Β/31.12.14) καθορίζεται ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής & ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανά παρεχόμενη υπηρεσία στις επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων.