Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

29 Ιουνίου 2016 | Κατηγορία: Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Διαβάστηκε 3676 φορές.

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών, Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β), που εφαρμόσθηκε από 4/4/2011, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα.

Παρακαλείσθε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας πριν την προσεύλευση στο Επιμελητήριο Αργολίδας για τη σύσταση εταιρείας μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) να επικοινωνήσετε με το τμήμα του Μητρώου για τον καθορισμό του χρόνου σύστασης.

Οι διαδικασίες Σύστασης Εταιρειών από το Επιμελητήριο Αργολίδας ανά μορφή εταιρείας είναι: