Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

 • 2751067216
 • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συστάσεις ΙΚΕ αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -ΥΜΣ).

Ως εκ τούτου δεν θα γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου.

 


ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΥΜΣ για ΙΚΕ χωρίς συμβολαιογραφική πράξη

Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β), που εφαρμόσθηκε από 4/4/2011, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα.

Με το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012, άρθρα 43-120), που εφαρμόσθηκε από 11/6/2012, και την εγκύκλιο Κ1-1084 /24-5-2012, καθορίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Με την Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 63577/13-6-2018,ΦΕΚ 2380/Β/21-6-2018)για τη λειτουργία των ΥΜΣ και τη σύσταση των εταιρειών που εφαρμόσθηκε από 22/07/2018, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα.

 

1. Μέσω της ΥΜΣ ιδρύονται όλες οι Ι.Κ.Ε., ανεξαρτήτως αν για την έναρξη τους, απαιτείται έγκριση ή απόφαση (πχ. άδεια για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος).

2. Προσοχή, η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος τους 80 χαρακτήρες.

Ειδικότερα η Υπηρεσία μιας Στάσης :

 • Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.
 • Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της ΙΚΕ και στην καταχώριση αυτών στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων του ΓΕΜΗ.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους (νομικά πρόσωπα) / ιδρυτές της ΙΚΕ, αν αυτοί δεν διαθέτουν.
 • Καταχωρεί την εταιρεία στο ΓΕΜΗ και της αποδίδει κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ.
 • Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της ΙΚΕ (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/ έντυπα).
 • Χορηγεί προσωρινό Κλειδάριθμο TAXISnet του νομικού προσώπου μετά τη σύσταση.
 • Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
 • Ενημερώνει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς την συσταθείσα εταιρεία και τους ιδρυτές εταίρους, διαχειριστές, εκπροσώπους αυτής.
 • Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.
 • Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.


Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Παρακαλείσθε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας πριν την προσεύλευση στο Επιμελητήριο Αργολίδας για τη σύσταση εταιρείας μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) να επικοινωνήσετε με το τμήμα του Μητρώου για τον καθορισμό του χρόνου σύστασης.

Έγγραφα Σύστασης Διευκρινήσεις

1.

docΥπεύθυνη Δήλωση - εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου
 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.
Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.
Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

2.

Καταστατικό Ι.Κ.Ε.

(Πρότυπα Καταστατικά, είναι αναγκαία η χρήση των πρότυπων καταστατικών για την έναρξη μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών)

Σε έντυπη μορφή ενυπόγραφο (ένα πρωτότυπο με τις υπογραφές σε κάθε φύλλο από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα), σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή χωρίς υπογραφές (pdf) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).
3. ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ: Αστυνομική Ταυτότητα ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.: Ταυτότητα, Διαβατήριο ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού(επικυρωμένο από δικηγόρο) .
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Διαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο(επικυρωμένο από δικηγόρο)
αυτού και άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής που να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής/επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας.
 
4.

Έντυπα Δ.Ο.Υ. Μ3, Μ6, Μ7, Μ8.

Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα: Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή στην Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ
5.
 • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
 • Τροποποιημένο κωδικοποιημένο τελευταίο καταστατικό
 • Απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ
6.
 • ΦΕΚ-Ανακοίνωση ΓΕΜΗ σύστασης
 • ΦΕΚ-Ανακοίνωση ΓΕΜΗ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΦΕΚ-ΑνακοίνωσηΓΕΜΗ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
7.
 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης (apostille), επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της  χώρας έδρας  του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing), με διαδικασία apostille.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρεται, η έδρα της επιχείρησης  ή αν δεν ισχύει πια, προσκομίζετε ξεχωριστό πρόσφατο πιστοποιητικό έδρας με Apostille.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism