Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Αργολίδας

04 Ιουνίου 2016 | Κατηγορία: Διαδικασίες Ίδρυσης. Διαβάστηκε 2086 φορές.

Οι διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Επιμελητήριο Αργολίδας περιγράφονται παρακάτω ανά κατηγορία επιχείρησης.


Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

docΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986
pdfΥπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986