Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποκαταστήματα Ελληνικών Επιχειρήσεων

04 Ιουνίου 2016 | Κατηγορία: Διαδικασίες Ίδρυσης. Διαβάστηκε 434 φορές.

Υποκαταστήματα Ατομικών Επιχειρήσεων

  • Βεβαίωση Έναρξης Υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την εγγραφή και καταχώρηση της επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου.
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αντίγραφο Μισθωτηρίου ή άλλου δικαιολογητικού ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης.

Υποκαταστήματα Ο.Ε. - Ε.Ε.

  • Βεβαίωση Έναρξης Υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Αντίγραφο Καταστατικού.
  • Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας μελών.